Základy koučování

Základy koučinku 

 

Naučte se, jak místo nátlaku nabídnout lidem prostor a pomoci jim k větší samostatnosti.
Znalost koučovacího přístupu je výborným nástrojem pro každodenní leadership. Pomůže vám v roli teamleadera, stejně jako v roli rodiče či partnera.
Naučíte se, jak lidi kolem sebe "nevodit za ruku", jak snížit počet rad a míru kontroly a místo toho na ně přenést více zodpovědnosti, pomoci jim rozvíjet jejich vlastní dovednosti, potenciál a samostatnost.
Zlepšíte porozumění kontextu, posílíte akceschopnost a zvýšíte produktivitu.
Koučink je cesta k samostatnosti, odvaze, kreativitě.
ESSENTIAL COACHING SKILLS in English

 

Základy koučování učíme jako součást leadershipu nebo jako nástroj pro interní mentory v programech postavených na míru. Kurz je vede koučem s certifikací Mezinárodní federace koučů na úrovni PCC (Professional Certified Coach).

Naučíme vás velmi praktické nástroje, projdeme řadou cvičení a intenzivním nácvikem s bohatou zpětnou vazbou.

To zní dobře, chci poslat nezávaznou poptávku

Aktuálně nenabízíme otevřené kurzy. Realizujeme pouze firemní uzavřené kurzy.

 

Obsah kurzu
. . .

Úvod, nastavení kurzu a očekávání, vstupní mapování

Seznámíme se, dohodneme se na nastavení pravidel a každý z účastníků definuje, co by si pro sebe z kurzu chtěl odnést.

 

Co je koučink, koučovací přístup

Vysvětlíme si, jak funguje lidský mozek a proč je koučink užitečný v kontextu mozku i moderního vývoje lidské společnosti a firemních kultur. Proč tlakem dokážeme míň než tahem, a jaké jsou dopady obou přístupů zejména z dlouhodobého hlediska.

Jasně oddělíme, co koučink je a co není; kdy je koučink vhodný nástroj a kdy ne.

Seznámíte se s tím, o jaké pilíře se opírá koučovací přístup (tyto pilíře stojí v základu koučinku a jsou velmi užitečné a univerzálně použitelné pro práci i pro život) a jak tyto pilíře rozvíjet a používat v praxi. 

Zjistíte, jaký je rozdíl mezi používáním koučovacího přístupu (a v jakých kontextech je to užitečné) a mezi profesionálním koučováním (dtto).

  

Základní technika / nástroj

Ukážeme si základní strukturu GROW a vyzkoušíme si její využití v praxi.
Vstupní cvičení: Účastníci společně s využitím základních otázek koučují lektora a dostávají okamžitou a přesnou z
pětnou vazbu o síle a účinku svých otázek, diskutujeme o tom, co funguje/nefunguje a proč. 

V průběhu kurzu procházíme celou řadou dalších cvičení, kurz je veden velmi praktickým způsobem.

 

Budeme rozvíjet některé z klíčových dovedností pro koučink, např.: 

Pozorné naslouchání a naladění na slova koučovaného. 
Naučíme se, jak se méně soustředit na sebe, opravdu poslouchat, co mi druhý člověk říká a používat jeho jazyk. 

Kladení dobrých otázek
Naučíme se dobře vnímat, jaké otázky jsou návodné, proč nejsou užitečné, a jak je nahradit mnohem lepšími otázkami, které budou pro koučovaného užitečnější.
Získáte inspirativní rejstřík silných otázek.

  Neutrální, nehodnotící postoj (žádné domněnky, neradím)

 

Doplňkové nástroje

Podle potřeb cílové skupiny vyzkoušíme další nástroje např. nástroj pro konkretizaci zadání, jednoduché projektové řízení, zvládání stresu a kultivaci rovnováhy apod.

 

Komplexní nácvik

Vše, co jsme se naučili, budeme prakticky zkoušet v různých formátech, získáte bohatou zpětnou vazbu, která významně posiluje učení. Například:
Triády se zpětnou vazbou jednoho pozorovatele
Ukázkový koučink se zpětnou vazbou od skupiny pozorovatelů
Mentoring od zkušeného kouče

Zároveň sami na sobě zažijete efekty koučování a zlepšíte svou vnímavost na tlak (rady, návodné otázky) a tah (vlastní uvědomování, vlastní odpovědnost, energie, řešení). Vlastní prožitek je často největším motivátorem k používání koučinku. 

 

Ohlédnutí a zpětná vazba

Shrneme klíčové informace, podíváme se, zda se nám podařilo naplnit záměr kurzu a podělíme se o zpětnou vazbu.

 

Kurz koučovacích dovedností

 

Co si vyzkoušíte prakticky
. . .

V tomto kurzu si vyzkoušíme efekt koučování na vlastní kůži v několika rovinách:
Sebekoučink - vyzkoušíte si koučovat sami sebe - strukturovaně přemýšlet o vlastním tématu a jaký potenciál pro uvědomění a posun nabízí tato forma.

Koučink druhého člověka - v živém rozhovoru si vyzkoušíte několikrát koučovat druhého člověka a získáte bohatou zpětnou vazbu.

V neposlední řadě zažijete efekty a přínos koučování sami na sobě a budete schopni nejlépe posoudit, jakou hodnotu tato metoda nabízí a kde ji využít.

Program je připraven jako interaktivní a prožitkový, celý kurz je veden koučovacím způsobem.

 
 

Účastníci oceňují, že se naučili
. . .

 Méně tlačit a kontrolovat a více nabídnout lidem prostor a důvěru. 

Že nemusí všechno vyřešit/vědět, ale mohou druhému člověku pomoci, aby to vyřešil sám (a získal tak větší zodpovědnost a sebedůvěru).

Jak z dlouhodobého hlediska skutečně účinně rozvíjet lidi kolem sebe - v práci i v osobním životě.

 
 

Lektor kurzu
. . . 

Časový rozsah

Dlouhodobý program na míru (až roční kurz prezenčně/online)
2 denní kurz
1 denní intenzivní workshop
3,5 hodiny (inspirativní workshop)  

Máte-li zájem stát se profesionálním koučem, rádi vám doporučíme dlouhodobý výcvik.

Optimální počet účastníků: 8-15 podle typu kurzu

 Tento kurz realizujeme v ČJ nebo AJ

Kdo vás kurzem provede

Mgr. Kateřina Kryllová, PCC

Zkušená lektorka a koučka. Klienti oceňují její pozitivní přístup a praktickou orientaci na konkrétní užitek pro klienta.

Kateřina pracuje pravidelně česky a anglicky.

 

 12000+   klientů 
1250+   koučovacích sezení

 
 

Prohlédněte si také další naše soft skills kurzy, rozvojové programy na míru a koučink. Všechna témata flexibilně propojujeme, rádi pro vás připravíme kurz na míru. Napište nám.
15