Asertivita

Asertivita

 

Naučte se stát si za svým, nenechat se zatlačit do kouta a zvládat i náročné komunikační situace konstruktivně. Zjistíte, jak reagovat na kritiku a manipulaci, jak zůstat silný za všech okolností a přitom nespadnout do agresivity, jak budovat kvalitní vztahy s lidmi kolem sebe.

Asertivita bývá někdy mylně vykládána jako schopnost vyhrát a prosadit se na úkor druhých. To není asertivita, kterou se naučíte na našem kurzu.
Ve svém skutečném pojetí asertivita znamená budování vyváženého respektu k sobě 
i k druhým lidem, otevřenou a přímou komunikaci, osvobození od nátlaku a manipulace, přináší lepší výsledky, kvalitnější vztahy a lepší pocit, který má člověk sám ze sebe i z interakce s druhými.
ASSERTIVENESS in English

 

Asertivitu školíme česky a anglicky již více než 6 let, nejčastěji v korporátním prostředí a v mezinárodních týmech.
Pravidelně asertivitu školíme také v zahraničí (Francie, Německo, Rumunsko, Španělsko) a 70% účastníků tento kurz (v jeho dvoudenní verzi) označuje jako "Amazing, life changing, I´d pay from my own pocket for this".

Naučíme vás velmi praktické nástroje, projdeme řadou cvičení a intenzivním nácvikem s bohatou zpětnou vazbou.

To mě zajímá, chci poslat nezávaznou poptávku

Aktuálně nenabízíme otevřené kurzy. Realizujeme pouze firemní uzavřené kurzy.

 

Obsah kurzu
. . .

Úvod, nastavení kurzu a očekávání, vstupní mapování

Seznámíme se, dohodneme se na nastavení pravidel a každý z účastníků definuje, s jakými náročnými situacemi se setkává a co by si pro sebe z kurzu chtěl odnést.

 

Co je asertivita – základní orientace

Seznámíme se s 3 základními komunikačními styly (agresivní, pasivní, asertivní), charakterizujeme klíčové rysy a jasně pojmenujeme, jaké jsou dopady každého stylu. Co to například udělá s druhým člověkem, když (i nenápadně) poučuji, vyčítám nebo ustupuji. Učíme se rozeznávat nejen jasné rysy, ale i nenápadné projevy a zvyšujeme naši vnímavost na to, v jakém mindsetu se nacházíme.

 

Co je asertivita – hlubší pochopení

Co nám tedy v asertivitě brání? Pojmenujeme společně tzv. základní konflikt a naše často neuvědomované bariéry. Zjistíme, kde vzniká pocit viny, jak se můžeme pevně opřít o asertivní práva, přijmout zodpovědnost za to, co nám patří a nenechat se vtáhnout do toho, co naše není. Podíváme se na to, jak můžeme svůj mozek trénovat a přetvářet neužitečné návyky v užitečné.
Začneme společně trénovat vnímání a komunikaci našich hranic a jejich hodnotu pro budování prosperující komunikace a vztahů.
Budeme mluvit o tom, jak se nenechat zatlačit do kouta, protože to, co řekneme a uděláme "z kouta" nepřináší často nic dobrého. 

 

 Naše tělo jako pomocník

Prozkoumáme, jak nám naše tělo může pomoci udržet sebevědomí, pevnost v komunikaci, zejména v nátlakových situacích - velmi praktické tipy pro zvládání náročných situací i pro každodenní život. 

 

Asertivní naslouchání

Projdeme velmi prakticky 4 kroky asertivního naslouchání. Naslouchání je velmi podceňovaná, ale velmi důležitá disciplína a díky kvalitnímu naslouchání můžeme významně zvýšit své šance na úspěch v komunikaci. 

 

Asertivní vyjadřování

Naučíme se a vyzkoušíme si na řadě praktických příkladů:

Základní techniku pro každodenní asertivní komunikaci (4 jednoduché kroky)
Pokročilé techniky
Jak říci „NE" bez pocitu viny
Jak zvládat kritiku
Jak se ubránit manipulaci

 

Jak si na to všechno udržet dostatek energie

Když jsme unavení, máme tendenci velmi rychle se přepneme do módu přežití a padáme do našich starých vzorců. Šance, že budeme vědomě používat asertivní techniky se snižuje.

Proto je kriticky důležitá péče o naši vlastní energii. Naučíme se praktické tipy na práci s energií a dlouhodobou péči o sebe.

 

Ohlédnutí a zpětná vazba

Shrneme klíčové informace, podíváme se, zda se nám podařilo naplnit záměr kurzu a podělíme se o zpětnou vazbu.  

 

 Kurz asertivity

 

Co si vyzkoušíte prakticky
. . .

Kurz asertivity je interaktivní a prožitkový kurz, vedený koučovacím způsobem.

Všechny komunikační nástroje si vyzkoušíme v praxi.
Klíčové myšlenky jsou účastníkům nabízeny skrze osobní prožitek a následnou reflexi (abychom si vše mohli uvědomit a popsat na konkrétním příkladu, nejen jako abstraktní koncept).

Pracujeme ve dvojicích a v menších skupinách, střídáme formy práce tak, aby byly stále pestré.
Případové studie z praxe sehrávají účastníci s lektorem a mezi sebou, vždy získávají bohatou zpětnou vazbu.
V zátěžových situacích se učíme prakticky odolat nátlaku, uchovat si dostatek prostoru a formulovat konkrétní odpovědi použitelné pro reálný život.

 


Účastníci oceňují, že se naučili
. . . 

Přemýšlet nad komunikací i nad sebou jinak, uvědomili své stereotypy a jejich dopad 
Formulovat konkrétní slova a věty v náročných situacích
Kultivovat rovnováhu a svobodu v rozhodování
Méně soudit a tlačit svého partnera ale naopak vnímat lidi s větším respektem a otevřenější myslí

Přečtěte si co o kurzech s námi říkají naši klienti


Lektor kurzu
. . . 

Časový rozsah

Doporučujeme  ideálně 2 dny
Počet účastníků: max 12


Další možnosti:
1 denní kurz
3,5 hod inspirativní workshop
Individuální shadowing a koučink

 Tento kurz realizujeme v ČJ nebo AJ

Kdo vás kurzem provede

Mgr. Kateřina Kryllová, PCC

Zkušená lektorka a koučka. Klienti oceňují její pozitivní přístup a praktickou orientaci na konkrétní užitek pro klienta.

 Kateřina pracuje pravidelně česky a anglicky.

 1200+   klientů 
1250+   koučovacích sezení
 

 

Prohlédněte si také další naše soft skills kurzy, rozvojové programy na míru a koučink. Všechna témata flexibilně propojujeme, rádi pro vás připravíme kurz na míru. Napište nám.
15