Bojíte se úspěchu?

INDIKÁTOR MÝCH OBAV Z ÚSPĚCHU

Překvapuje vás téma tohoto cvičení? Říkáte si, to je přeci bláznivé, jak bych mohl/a mít obavy z úspěchu, když úspěch je to, co opravdu chci?
Neuvědomované obavy z úspěchu jsou skryté kdesi v hloubi naší mysli častěji, než se zdá. Už jejich samotné uvědomění může být silnou inspirací na vaší další cestě ke skutečnému úspěchu. Pojďte tedy s námi prozkoumat zajímavou otázku. Stojíte sami sobě v cestě?

Bojíte se úspěchu?

Toto cvičení vám pomůže identifikovat vaše obavy a strachy, které tvoří bariéru na cestě k úspěchu.

Níže najdete 15 výroků, pozorně si každý z nich přečtěte a poté je oškálujte od 1 do 4 podle toho, jak moc na vás platí
(jak moc se s každým z nich identifikujete).

4 = zcela, 3 = z velké části, 2 = docela málo, 1= vůbec

Doporučuji vám, abyste každý výrok přečetli třikrát a vnímali jej tak svou plnou pozorností.

 

Cvičení:

1) Není mi moc příjemné, jakou pozornost s sebou úspěch přináší.

2) Obávám se, že jakýkoliv můj úspěch přitáhne závist, nepřejícnost a zášť vůči mě nebo mým blízkým.

3) Jsem přesvědčen/a, že velký úspěch přináší vyšší zranitelnost a vystavuje člověka vyšší míře kritiky a útokům na jeho osobu.

4) Myslím, že každý velký úspěch s sebou nevyhnutelně přináší nějaké oběti a ztráty.

5) Zatěžují mě velká očekávání, která s úspěchem přicházejí.

6) Někdy mám pocit, že úspěch, který prožívám, si nezasloužím.

7) Když se mi opravdu daří, často mívám pocit těžkosti a obav.

8) Jsem přesvědčen/á, že každý velký úspěch má nějakou vysokou cenu nebo skryté náklady.

9) Člověk, kterým bych se musel/a stát, abych byl/a opravdu hodně úspěšný/á, by se mi nelíbil.

10) Myslím, že úspěch může člověka zničit a že může přinést neštěstí.

11) Nelíbí se mi představa úspěchu, který přichází opravdu rychle nebo je opravdu velký.

12) Myslím, že úspěch vede k samolibosti a ke snížení motivace.

13) Obávám se, že budu-li úspěšný/á, stanu se člověkem s prázdnými pocity a nebudu vědět, kam směřovat (ztratím smysl, radost,směr).

14) Nemám dostatek sebevědomí, abych viděl/a, jak úspěšný/á bych mohl/a doopravdy být.

15) Jsem přesvědčený/á, že každý úspěch nakonec vede k pádu.

 

Vyhodnocení:

15 - 24 bodů: Toto skóre napovídá, že máte jen velmi málo nevyřešených strachů z úspěchu. Toto skóre je typické
pro lidi, kteří jsou si svých obav vědomi, čelí jim, pracují s nimi a méně se obávají zazářit. Pokud jsou tito lidé konfrontováni s vyšší mírou strachu, vyhledají pomoc či inspiraci a staví se ke strachu proaktivně.

25 - 39 bodů: Toto skóre udává průměrnou hodnotu nevyřešených strachů z úspěchu. Tato míra strachu může způsobovat, že se stydíte zazářit a uhýbáte před příležitostmi, které by vám mohly přinést větší úspěch, spokojenost
a štěstí. Pravděpodobně ve svém životě hrajete „při zdi".

40 - 50 bodů: Toto skóre udává vysokou míru nevyřešených strachů z úspěchu. Tyto strachy mohou působit tak, že se spolčují proti vašim nejlepším snahám a úsilí uspět a mohou způsobovat zbytečné boje, překážky a neúspěchy.

51 - 60 bodů: Toto skóre udává extrémně vysokou míru nevyřešených strachů z úspěchu. Toto skóre je typické pro lidi, kteří trpí nefunkční nezávislostí, tzn. lidí, kteří jsou přesvědčeni, že úspěch musí „udělat" sami (bez jakékoliv pomoci kohokoliv)

Zdroj: Robert Holden, Authentic Success

Autor: Kateřina Kryllová

 Momentálně je tento modul ve vaší prezentaci nedostupný. Kontaktujte prosím svého prodejce.

 


Další články

Kdo jsem já a kdo jste vy?

Kdo jsem já a kdo jste vy?

Lidská společnost občas připomíná džungli. Co člověk, to jiné pocity...

3 jednoduché tipy jak se zbavit trémy

3 jednoduché tipy jak se zbavit trémy
Často to nejúčinnější řešení je zároveň to nejjednodušší.

Jak se častěji nechat inspirovat

Jak se častěji nechat inspirovat
Přítelkyně, která má vždycky pro vás tu nejlepší radu. „INTUICE".

Chcete všechno stihnout a být v pohodě?

Chcete všechno stihnout a být v pohodě?
Znáte ten vtip? Dřevorubec v lese řeže pilou dříví. Pracuje tvrdě...

 

15