Komplexní systém vzdělávání

V letech 2008 až 2010 jsem měla možnost zúčastnit se řady tématických seminářů, pořádaných agenturou Signum. Tak jsem se setkala s jejími lektory, vynikajícími odborníky a báječnými lidmi a poznala zajímavý a jedinečný způsob jejich výuky.

Základem úspěchu jejich práce je schopnost velkého nasazení, vysoká profesionální úroveň a komunikace, množství znalostí a detailní propracování práce s lidmi. To vše je umocněno něčím navíc. Mírou zájmu o svou práci, kterou mají jednoduše rádi a je to znát. Ať už se posluchač dovídá nové informace nebo si připomíná známé pravdy v nových souvislostech, je to vždycky zajímavým, živým způsobem, s momenty překvapení i humoru.
A věřte, že lidé, jako je vedoucí lektor pan Milan Holub, programová manažerka a specialistka na koučování paní Kateřina Kryllová, nebo profesionální psycholožka paní Mgr. Radoslava Přibylová mají co sdělit a předat, takže se účastníci seminářů ani chvíli nenudí a rozhodně neodcházejí s prázdnou. Naopak, pokud mají zájem, určitě jsou správně nasměrováni pro získávání dalších informací a možnosti jejich využití.
Zúčastnila jsem se seminářů, vhodných pro mou pracovní pozici pracovnice informační linky. Seminář Duševní hygiena a stres je cílený na zvládání práce při vyšší stresové zátěži a obtížné komunikaci, s možností osvojit si řadu relaxačních technik. Zkrátka, jak s lidmi pracovat a přesto je mít rád.
Velkým přínosem pro mě byl seminář Timemanagment, který učí metody správného hospodaření s takovým darem, jako je čas. Připomíná jeho správné dělení a efektivní využití k činnosti i oddechu, uvědomění si časových možností i bariér a především svobody volby priorit a odpovědnosti.
Samostatným projektem je cyklus seminářů Manažerská moudrost, který je určen vedoucím týmů. Učí, jak prostřednictvím správného poznání a zvládání sebe sama poznat, pochopit a porozumět druhým lidem. Uplatnění schopnosti sebereflexe, jako základního prvku osobního rozvoje, v komunikaci, spolupráci a motivaci při profesionálním vedení týmu.
Všechny semináře mají společného jmenovatele. Tím je respekt ke každému posluchači, jeho svoboda volby účasti na jednotlivých aktivitách a v neposlední řadě stálá přítomnost přátelského ovzduší a porozumění. Během seminářů je ctěn princip fair play a všichni lektoři jsou sami příkladnými férovými hráči, se schopností vést a motivovat účastníky k neuvěřitelným výkonům. Setkání jsou vždy zasazena do prostředí krásné přírody, vhodného k outdorovým činnostem a interaktivním hrám, které jsou součástí výuky. Příjemně působí i zvolené interiéry, s báječně zajištěné zázemím, včetně výborné, zpravidla domácí kuchyně.
Osvojené techniky, vyzkoušené a potvrzené poznatky a pravdy zprostředkují každému účastníkovi seminářů agentury Signum jedinečný zážitek a obohacení jeho profesního i osobního života. Všem zájemcům je mohu upřímně doporučit a přát."

Martina Olajcová, ZPMV ČR


Zobrazit všechny reference

15