Executive koučink

„Koučink s paní Kryllovou mi pomohl uspořádat myšlenky a projít procesem náročného rozhodování tak, abych nepochyboval a získal větší jistotu, že moje rozhodnutí je správné.
Během našich tří lekcí se mi podařilo shrnout a popsat všechny aspekty tohoto složitého procesu, lekce mně přivedly k jiným úhlům pohledu na rozhodování i na sebe. Podpora formou koučinku se mi zdá v takové chvíli více než užitečná.
Zpětně si uvědomuji, že koučink od paní Kryllové je podložen znalostí tohoto oboru a je velmi odbornou profesí.
Od počátku velmi lidský a nehodnotící přístup, mi pomohl lépe formulovat má vlastní očekávání a dívat se na své budoucí profesionální i osobní kroky jasněji a pozitivněji."

Ladislav Kröbl, Executive Director WITTE Nejdek, spol. s r.o.


Zobrazit všechny reference

15