Osobnostní a temperamentová typologie MBTI

„Setkání s Kateřinou Kryllovou je vždy profesionální, obohacující, přátelské a zároveň osobité a nepostrádá humor.

Osobně mě kurzy pomohly odkrýt další kus sebe sama a navedly k tomu, jak s tím nově objeveným naložit. Užijte si to."

Jana Kroupová, Life&Business coach
Kurz: Typologie MBTI


Zobrazit všechny reference

15