Koučování v Plzeňském kraji, KS-Europe

„Na vztahu k mé práci se koučování výrazně projevilo v tom smyslu, že práce není celý můj život a trochu jsem slevil z toho být se svými podřízenými v mobilním kontaktu i odpoledne a v noci. U pracovního výkonu se mi to špatně posuzuje, ale vždy se najdou dny či situace, kdy se některé úkoly upřednostňují a řešení ostatních se odsouvá. V rámci atmosféry a vztahů na pracovišti jsem se naučil vnímat více pocity a projevy, ať svých nadřízených, podřízených, kolegů či spolupracovníků, a tím lépe pak usměrňovat komunikaci a předcházet konfliktům. Jako zásadní přínos hodnotím změnu svých postojů a návyků, které mě často nutí vnímat věci a lidi z jiného úhlu pohledu a při pozitivních výsledcích znovu motivuje k jejich opakování, případně rozšiřování a tím prohlubování svých vědomostí, poznatků a zkušeností."

Jaromír Voler, Vedoucí oddělení Heftshop, KS-Europe s.r.o.


Zobrazit všechny reference

15