Prodej po telefonu

Staňte se pravým obchodníkem, který při volání klientům nemá stažený žaludek, hovory vede s lehkostí a má skvělé výsledky. Poznejte, že prodej není sprosté slovo a lze ho dělat dobře i bez manipulace, nekalých praktik či opakování skriptu jako zaseknutá deska.
 


Obsah kurzu 

Kurz je koncipován do 4 části: Krátká první část obsahuje úvod a nastavení očekávání. Druhá část zahrnuje nejdůležitější teorii a metody jak prodávat bez stresu a s dobrým pocitem. V třetí části se zaměřujeme na praktické procvičování: zkoušíme si prodej po telefonu na modelových situacích, budujeme sebedůvěru v prodejní schopnosti a učíme se zacházet s námitkami. Účastníci dostávají zpětnou vazbu jak od ostatních účastníků tak od lektorky a mají možnost se učit z chyb i úspěchů. Závěrečná část kurzu je věnována shrnutí nejdůležitějších informací, aha momentů, podání zpětné vazby a zhodnocení naplnění očekávání.

1. Úvod, obsah kurzu, stanovení očekávání
Po úvodu, představení obsahu kurzu a seznámení se každý z účastníků sděluje svá očekávání od kurzu. Lektorka tato aktuální očekávání zapracovává do tréninku, aby účastník nalezl během dne svou odpověď.

2. Jak se připravit na prodej po telefonu

  • Práce s trémou a obavou z odmítnutí
  • Mentální uvědomění: jen prodat vs. prodat a tím někomu pomoci
  • Ideální prodejce
  • 3 pilíře kompetentnosti
  • Budujeme vztah a projevujeme zájem
  • Struktura prodejního rozhovoru
  • Role emocí v prodeji
  • Jak zjistit současnou situaci klienta, jeho potřeby
   a hodnoty
  • Jak vzbudit zájem

 

 

3. Prodej po telefonu v praxi

  • Hrubý scénář aneb čeho se držet a čeho se vyvarovat:
   a) zahájení (včetně ověření správnosti osoby)
   b) zjišťování potřeb a práce s benefity
   c) další krok: prezentace služeb či nabídka schůzky
   d) závěr
  • Etiketa při telefonování
  • Zvládání námitek
  • Re-akvizice starých klientů
  • Akvizice nových klientů
  • Prodej stávajícím klientům
  • Sjednávání schůzek

4. Ohlédnutí a zpětná vazba
Shrneme klíčové informace, podíváme se, zda se nám podařilo naplnit záměr kurzu a podělíme se o zpětnou vazbu.

Program je sestavený interaktivně a umožňuje nabyté vědomosti a dovednosti ihned aplikovat do praxe.

Časový rozsah 

1 - 2 dny (doporučeno 2 dny)
Pro obchodníky, kteří prodávají nejen po telefonu, ale i při osobních setkáních doporučujeme pokračovat kurzem prodejních dovedností.
Pro váš tým je možné navrhnout i kompletní dlouhodobé rozvojové řešení včetně náslechů rozhovorů/stínování a individuální zpětné vazby.

Tento kurz realizujeme v ČJ nebo AJ

Kdo vás kurzem provede

Ing. Daniela Sedloňová

 

Ing. Daniela Sedloňová

 

Daniela Sedloňová_profil lektora

 


PŘEČTĚTE SI NA NAŠEM BLOGU "Jak se častěji nechat inspirovat" nebo "3 jednoduché tipy jak se zbavit trémy".  

Prohlédněte si také další naše soft skills kurzy. Všechna témata flexibilně propojujeme, rádi pro vás připravíme kurz na míru. Napište nám.
Podívejte se také na teambuilding a koučink
15