Podporujeme

Douhodobě podporujeme tyto projekty

Člověk v tísni Každý měsíc finančně podporujeme obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech, podporovat dodržování lidských práv a poukazovat na ty případy, v nichž dochází k jejich porušování.

 

UNICEFTaké finančně podporujeme Dětský fond OSN – UNICEF, který trvale pracuje ve více než 150 zemích světa, kde pomáhá dětem přežít a podporuje jejich všestranný rozvoj.

 

Finančně podporujeme Nadační fond HERBA MAGICA, který pomáhá při vybavení Centra v Rynarticích, věnuje se podpoře kulturních a výchovných projektů Dr. Anzari a pomoci ekonomicky slabším zájemcům o pobytové programy.

 


  • Spolupracujeme s neziskovou organizací Attavena

Attavena o.p.s.Ve spolupráci s o.p.s. Attavena jsme připravili motivační programy pro maminky, které se vrací po rodičovské a mateřské dovolené na trh práce. Podíleli jsme se na projektu workshopy na míru v programech:

  • Jak se neztratit", realizací Simulačních her a spoluprací na přípravě deskové hry
  • Vítr do plachet
  • Podnikám a vynikám", jehož cílem je podpořit ženy s dětmi a ukázat jim další alternativu, jak skloubit práci s rodinou. Projekt se snaží podporovat ženy v jejich samotném podnikání. 
  • Vozataj II", který podporuje návrat klientů psychiatrické léčebny Červený Dvůr do normálního života a práce.

 

Jsme členy profesních organizací

ICFJsme registrovanými členy International Coach Federation (Mezinárodní Federace Koučů) na světové i republikové úrovni.

Jsme členy Okresní hospodářské komory v Příbrami, která sjednocuje podnikatele a vytváříte tak důvěryhodnou platformu.

 

 

 

Prohlédněte si naši nabídku soft skills, teambuilding a koučink
15