Koučink je efektivní rozvojová metoda pro každého, kdo je ochoten na sobě pracovat. Původně koučink vychází ze sportu, kde jeho základy postavili Timothy Gallway a John Withmore. S trochou nadsázky můžeme říci, že koučink v osobním rozvoji je doprovázení klienta v tom nejnáročnějším sportu, kterým je život sám.

Kouč vám neříká, co máte dělat, ale pomáhá vám uvědomit si a naplno využít váš vlastní potenciál, v kontextu vašeho životního stylu a vaší osobnosti. Dobrý kouč vám neříká, co je nebo není správné, ale ptá se, co je pro vás důležité, pomáhá vám prozkoumat a uvědomit si vaše vlastní cíle, potřeby, limity, možnosti.

Koučink vychází z přesvědčení, že jestli je někde na světě odborník na váš život, jste to vy sami. Věří, že většinu odpovědí na své otázky a mnohá řešení svých problémů, si neseme každý sám v sobě, jen se neumíme zastavit, strukturovaně přemýšlet, položit si z nadhledu tu správnou otázku, propojit souvislosti, jednoduše vytvořit prostor k tomu, abychom si toto řešení či odpověď mohli uvědomit.
A právě k tomu vám může být dobrý kouč (z ang. coach).

Více než co jiného je koučování inspirace a podpora na cestě osobního zdokonalování a změny směřující k větší osobní radosti, spokojenosti i lepšímu profesnímu výkonu a prosperitě.

"Změnou, o kterou usilujeme, se musíme stát my sami." Mahatma Gandhi