Vždycky se ptáme, kdo jsou lidé, kteří na kurz přijdou, a jak můžeme obsah přizpůsobit přímo pro ně, aby byl co možná nejvíce užitečný. Na míru vytvoříme případové studie nebo aktivity, které podpoří vaše cíle.
V tomto bodě je klíčová vaše spolupráce.
Všechna témata propojujeme a vytváříme nové formáty i v kombinaci s prvky koučinku a zážitkové pedagogiky.