Standardní postup, který při přípravě a realizaci kurzu ctíme, vypadá zhruba takto:

1.
Analýza potřeba a cílů
Po vaší poptávce následuje schůzka s lektorem Signum (osobní nebo telefonická), při které prozkoumáme vaše potřeby a definujeme cíle kurzu, rozsah, formu realizace, požadavky na měření efektivity a na zpětnou vazbu.
Setkání je vedeno koučovacím způsobem, disponujeme též připraveným schématem pro identifikaci vzdělávací potřeby, kterou můžeme v této fázi použít (zašleme vám otázky, které vás provedou strukturovanou úvahou
a pomohou vám stanovit cíle kurzu).

2.
Návrh realizace konkrétní vzdělávací aktivity na míru
Na základě získaných podkladů vám nabídneme konkrétní podobu kurzu, přesný rozpis do programových bloků
a aktivit, časové dotace jednotlivých bloků, které podle našeho názoru nejlépe povedou k dosažení cílů vzdělávací akce. Budeme se ptát na váš názor a bude-li to třeba, program ještě upravíme. V tomto bodě dolaďujeme přesné detaily aktivit tak, aby přesně odpovídala vašim potřebám.

3.
Vlastní realizace vzdělávací aktivity
Vzdělávací aktivitu realizujeme „na klíč", tzn.: disponujeme vlastní technikou, zajišťujeme manuály pro účastníky
a všechny pomůcky, které jsou potřebné pro realizaci. Naše kurzy realizujeme v prostorách klientů, stejně jako
v externích lokalitách (výjezdy) po celé ČR – vždy podle konkrétní potřeby zadavatele. Disponujeme širokou sítí ověřených lokalit, které vám rádi doporučíme.
Rádi na kurzu také přivítáme partnery z HR oddělení, spolupracujeme na supervizi tak, abychom měli jistotu, že kvalita i obsah kurzu je pro zadavatele v pořádku.

4.
Zpětná vazba a doporučení dalšího rozvoje
V případě jednorázového kurzu vyhodnocujeme efektivitu pomocí zpětné vazby (dle dohody v kroku 1).
V případě dlouhodobější spolupráce průběžně vyhodnocujeme efektivitu vzdělávací aktivity a pružně reagujeme na potřeby, které se v průběhu procesu objeví.
Po skončení vzdělávací aktivity navrhujeme klientovi závěrečnou schůzku, na které dojde k vzájemnému předání zpětné vazby a také k doporučení dalšího vzdělávání účastníků; případně doporučení úpravy kurzu.
U některých typů vzdělávacích aktivit připravujeme také návazná setkání (refresh znalostí a dovedností, follow-up ve vývoji a udržení na cestě apod.)

V průběhu celého procesu udržujeme otevřenou konstruktivní komunikaci, osobní přístup a příjemné jednání, které naši klienti velmi oceňují.

V případě složitějšího zadání je samozřejmě součinnost intenzivnější.