Všechny naše kurzy realizujeme česky a anglicky.

Zkušenosti s realizací soft skills kurzů v angličtině máme například s klienty:
Hewlett-Packard, Doosan Bobcat, Webnode, DHL, MSD, McKinsey & Company

Nejčastější anglicky školená témata jsou:

Soft skills kurzy realizujeme v České republice i v zahraničí, od r. 2014 v lokalitách:
Maďarsko (Bukurešť), Španělsko (Barcelona, SanCugat), Německo (Boeblingen), Francie (Grenoble), Rumunsko (Bukurešť)